Skip to content
Skip to service links: contact, tools, help, the group
Skip to search
Skip to main navigation
Skip to sub navigation
Skip to Footer with links to masthead, print, email a friend and disclaimer
 

Lagaskilmálar

Hér finnur þú nýjustu skilmála varðandi flutningsviðskipti. Einhver munur getur verið á þessum skilmálum milli landa

Lagaskilmálar á vefsíðu DHL

Þessi síða inniheldur staðlaða skilmála vefsíðu DHL. Vinsamlegast hafið í huga að skilmálarnir geta verið mismunandi eftir löndum.

Lagaskilmálar á vefsíðu DHL eru sem hér segir:

Höfundarréttur

Allt efni á síðunni er bundið höfundarrétti DHL International Gmbh.

Leyfi til fjölföldunar

Fjölföldun á efni síðunnar er heimil með eftirfarandi fyrirvörum:

  • Efnið má einungis nota til upplýsinga en ekki í auglýsingaskyni
  • Ekki má breyta efninu á neinn hátt
  • Engin afrit má taka af DHL vörumerkjunum án leyfis
  • Á afritum af efninu, sama hvert það er, verður eftirfarandi yfirlýsing að vera: Copyright ©  DHL International GmbH. Öll réttindi áskilin.

DHL vörumerki

‘DHL’, ‘DHL Worldwide Express’, ‘DHL Express’, ‘DHL Parcel’, ‘DHL eCommerce’, ‘DHL Freight’, ‘DHL Supply Chain’, ‘DHL Global Forwarding’, ‘DHL Europlus’, ‘Jumbo Box’, ‘DHL Economy Select’, ‘DHL Jetline’, ‘DHL Sprintline’, ‘DHL Secureline’, ‘DHL Express Easy’, ‘DHL Easy Shop’ , ‘DHL Connect’, ‘EasyShip’ eru vörumerki DHL international GmbH og annarra fyrirtækja DHL samsteypunnar og sem skráð eru í að minnsta kosti einu landi. Ekki er veitt leyfi til að nota þessi vörumerki. Ekki má afrita þau, niðurhala, fjölfalda, nota, breyta eða dreifa þeim á nokkurn hátt (nema skilmálar sem raktir voru í málsgreininni hér að ofan séu uppfylltir) án skriflegs leyfis.

Önnur vörumerki og vöruheiti

Öll önnur vörumerki og vöruheiti sem vísað er til eru í eigu hlutaðeigandi.

Þínar athugasemdir

DHL vill fá þín viðbrögð og kann að meta hugmyndir þínar og tillögur en getur hins vegar ekki svarað öllum athugasemdum persónulega. DHL áskilur sér rétt til að nýta og vinna með upplýsingar sem berast í gegnum vefsíðuna.

Notkun gagnvirkrar þjónustu á þessari síðu

Til þæginda er að finna gagnvirka þjónustu á þessari síðu. Til að mynda er hægt að rekja feril sendinga og koma með athugasemdir. Eingöngu er heimilt að nota þessa þjónustu í þeim tilgangi sem uppgefinn er.

Áreiðanleiki síðunnar

Á síðunni geta verið ófyrirséðar villur eða innsláttarvillur sem leiðréttar eru jafnóðum og þær uppgötvast. Upplýsingar á vefsíðunni eru uppfærðar reglulega. Við uppfærslu geta gamlar villur haldist eða nýjar bæst við. Vefsíður DHL eru uppfærðar í hverju landi fyrir sig en sumar upplýsingar gætu einnig verið fengnar af öðrum síðum. DHL ber ekki ábyrgð á efni sem fengið er af öðrum síðum en DHL.

Vírusar

DHL gerir allar viðeigandi ráðstafanir til að útiloka vírusa á vefsíðum sínum. Slíkar ráðstafanir duga þó ekki alltaf og tekur DHL enga ábyrgð né ber skaðabótaskyldu finnist vírus á heimasíðum þess. Vinsamlegast gerið allar viðeigandi öryggisráðstafanir áður en upplýsingar af þessum síðum eru sóttar til niðurhals.

Almennir fyrirvarar

DHL leitast við að hafa réttar og nákvæmar upplýsingar á heimasíðu sinni á þeim tíma sem þær eru skráðar. Vegna eðlis þeirra vefsíðna sem DHL hefur getur fyrirtækið þó ekki ábyrgst að þær upplýsingar sem birtast séu ætíð réttar eða nákvæmar. DHL ber því enga ábyrgð á þeim afleiðingum sem geta hlotist af því að stuðst hafi verið við efni á vefsíðum DHL.

Sum lögsagnarumdæmi leyfa ekki fyrirvara, þannig að það má vera að fyrirvarar í þessari grein eigi ekki við um þig. Fyrirvarar þessir leysa þig ekki undan lagalegum kröfum neytenda, ef einhverjir eru. Þú samþykkir og staðfestir að almennir fyrirvarar þessarar greinar eru réttir og sanngjarnir.

Ábyrgðartakmörkun

DHL, samstarfsaðilar, leyfishafar eða aðrir aðilar sem getið er á vefsíðunni, skulu undir engum kringumstæðum, innan marka laganna, bera ábyrgð á hvers konar tjóni, óbeinu, afleiddu, eða ágóðatapi sem hljótast kann af notkun vefsíðu eða tölvukerfum DHL, þjónustu, innihaldi eða upplýsingum á vefsíðu DHL, hvort sem um ræðir fyrirvara, samninga, lögbrot eða annars konar lagalegan ágreining og hvort sem DHL hefur verið tilkynnt um möguleika á slíku eður ei. Án takmörkunar áðurnefnds, eins langt og lög leyfa, skal ábyrgð DHL á hvers kyns tjóni, beinu eða afleiddu eða tapi, án tillits til kröfu eða aðgerðar, hvort sem um er að ræða samning, skaðabótarétt eða annað að hámarki vera 100.00 evrur. Þar sem lög leyfa skulu ákvæði þessarar ábyrgðar einskorðast við ofangreindar takmarkanir.

Vörur og þjónusta

Vörur og þjónusta sem nefndar eru á vefsíðum þessum falla undir lagaskilmála DHL er varða flutninga. Þar sem skilmálar þessir geta verið breytilegir eftir upprunalandi sendinga, vinsamlega hafið samband við næsta afgreiðslustað DHL til að nálgast eintak af lagaskilmálum DHL. Ekki er hægt að ætlast til að allar vörur og þjónstuleiðir DHL séu í boði í hverju landi.

Birting upplýsinga

Allar upplýsingar sem koma frá notendum eru trúnaðarupplýsingar og verða ekki gefnar upp af DHL til þriðja aðila nema DHL krefjist þess.
DHL International GmbH. (hér eftir nefnt DHL) kann að meta að þú hafir heimsótt vefsvæði okkar og sýnir áhuga á fyrirtæki okkar, vörum og þjónustu. Við leggjum áherslu á að vernda persónuupplýsingar þínar í öllu viðskiptaferlinu.

Athugaðu að lagaskilyrði varðandi gagnavernd og persónupplýsingar kunna að vera mismunandi eftir löndum. Frekari upplýsingar fyrir einstök lönd er því að finna á DHL-vefsíðu viðkomandi lands.
Hér á eftir útskýrum við hvaða upplýsingum DHL safnar þegar þú heimsækir vefsvæði okkar, hvernig unnið er úr upplýsingunum og í hvaða tilgangi það er gert.